خبرها
غنی سازی ماکارونی با استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی (FPC )
شنبه 17 تیر 1396
پروژه ای تحقیقاتی با هدف غنی سازی ماکارونی با استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی (FPC ) از گوشت چرخ شده و زایدات ماهی کپور نقره ای به منظور افزایش سرانه مصرف پروتئین ماهی مخصوصاً اسیدهای آمینه ضروری در قالب فرآورده های غذایی نوین در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان اجرا گردید...

کنسانتره پروتئین ماهی دارای درصد بسیار بالا از نظر میزان پروتئین (<80 درصد) می باشد و یک منبع پروتئینی از آبزیان، با ارزش غذایی بسیار بالا جهت غنی سازی در سایر فرآورده های غذایی محسوب می گردد و با توجه به اینکه ماکارونی تولید شده در کشور بر پایه استفاده از غلات که دارای درصد پروتئین پایین
(4-3 درصد) می باشد، بدین جهت از درصدهای مختلف کنسانتره پروتئین ماهی جهت غنی سازی ماکارونی مورد استفاده قرار گرفت و ارزیابی کیفی و ارزش غذایی آن با نمونه های شاهد(بدون استفاده از FPC) مقایسه گردید و نتایج اولیه نشان داد این محصول در مقایسه با نمونه شاهد دارای ارزش غذایی بسیار بالا مخصوصاً از نظر درصد پروتئین می باشد و با توجه به مواد اولیه در دسترس و قابلیت تولید FPC از ماهیان ریز اندام و زایدات میتوان به اقتصادی بودن این محصول پروتئینی بسیار امیدوار بود و بتوان با گسترش تولید صنعتی آن در کشور گام مهمی در راستای اشتغال زایی برداشت. درحال حاضر مدت ماندگاری این فرآورده نوین در حال بررسی بوده و اطلاعات تکمیلی آن متعاقباً اعلام خواهد گردید. 

تعداد بازديد:437