خبرها
اجرای پروژه بررسی تولید فرآورده خشک از میگوی ریز تالاب انزلی در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
شنبه 17 تیر 1396
میگوی ریز آب شیرین ماکروبراکیوم نیپوننس به عنوان یک گونه غیر بومی در چند سال اخیر در کشور و تالاب انزلی ظهور نموده و بدلیل افزایش بسیار زیاد ذخایر آن در این تالاب در حال تبدیل شدن به یک معضل زیستی می باشد. طرح پژوهشی مطالعات جامع این میگو شامل ارزیابی ذخایر، پراکنش ، تغذیه و تولید مثل . روش های بهینه صید و فرآوری این میگو بر اساس سفارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان و هدایت علمی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور در سال ١٣٩٦ در حال اجرا می باشد.

این میگو علیرغم دارا بودن ارزش غذائی بالا بدلیل ریز جثه بودن تقاضای مصرف انسانی نداشته و مورد صید و بهره برداری قرار نمی گیرد. در راستای ایجاد تقاضا برأی مصرف انسانی آن پروژه تحقیقاتی بررسی تولید فرآورده خشک غذائی از این میگو در تاریخ ٩٦/٤/١٢ در بخش تحقیقات فرآوری آبریان پژوهشکده آغاز گردید. در اجرای پروژه میگوها به دو روش آون و آتموس خشک شده و پس از جداسازی عضله خشک طی فرایندی صنعتی به پودر سوپ میگو تبدیل می گردند. 

تعداد بازديد:463