خبرها
بازدید علمی - تحقیقاتی
چهار شنبه 12 مهر 1396

روز سه شنبه مورخ4/7/96، دکتر Kals و آقایان Leonو Jones از دانشگاه واخنیگن کشور هلند از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری بازدید نمودند..


 در ابتدای بازدید، جلسه خوشامد گویی به مهمانان توسط معاونت محترم پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی انجام شد، سپس قائم مقام  محترم بخش تحقیقات فرآوری آبزیان با ارائه سمیناری، فعالیتها و پروژه های انجام گرفته طی ده سال اخیر در بخش تحقیقات را توضیح و به نتایج بازدید هیئت کارشناسان  هلندی در سال 2002 اشاره نمودند. در ادامه به توضیح طرح و زیر پروژه های بهره برداری از گوشت و زایدات ماهی کپور نقره ای که توسط محققین هلندی و ایرانی تدوین شده بود پرداخته شد.
همچنین پس از یک نشست تحقیقاتی-کارشناسی، پیشنهاداتی در رابطه با تدوین پروژه های جدید در راستای استفاده از زایدات و ماهیان پلاژیک در شمال و جنوب کشور عنوان گردید. در پایان از سالن تولید و آزمایشگاه های تحقیقاتی بخش و همچنین سفره شیلاتی فرآهم شده بازدید بعمل آمد.
 

تعداد بازديد:344