خبرها
بازدید علمی- تحقیقاتی
چهار شنبه 12 مهر 1396

روز چهارشنبه مورخ 5/7/96، آقای المان معلم از آذربایجان و هیئت همراه از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری بازدید نمودند..


در این بازدید، از خط تولید فیش برگر، فیش فینگر، دودی گرم ماهی قزل آلا و کیلکای خشک بازدید گردیده و در ادامه در رابطه با تولید فرآورده های متنوع بحث و تبادل نظر گردید 
تعداد بازديد:410