خبرها
کارگاه آموزشی
دو شنبه 1 آبان 1396
کارگاه آموزشی یک روزه تحت عنوان " تولید انواع فرآورده های دودی گرم ماهی " در مورخه 30مهر ماه سال جاری با حضور بیش از 40 نفر فراگیر ازکارخانجات فرآوری آبزیان کل کشور، کارشناسان شیلاتی و دانشجویان رشته شیلات در سالن همایش بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور برگزار گردید...

در این دوره فراگیران با اصول علمی این تولید آشنا شده و در بخش تولید این مرکز بصورت عملی با روشهای آماده سازی ماهی، سس گذاری، پخت أولیه و دودی کردن ماهی بصورت صنعتی و انواع بسته بندی بروش خلا و اتمسفر اصلاح شده آشنا شدند. به فراگیرانی که این دوره را با موفقیت به اتمام رساندند گواهی نامه اعطا گردید. 
تعداد بازديد:386