خبرها
هجدهمین جشنواره هفته پژوهش و فناوری گیلان
يک شنبه 12 آذر 1396

در آستانه برگزاری هفته پژوهش و فناوری، دستاوردهای علمی و پژوهشی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی در پارک علم و فناوری استان گیلان رونمایی شد...


در این جشنواره پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی به صورت غرفه مستقل حضور فعال داشته که دستاوردهای بخش تحقیقات فرآوری آبزیان در غالب بنرهای تحقیقاتی، محصولات فرآوری آبزیان، بروشور، پایان نامه، گزارش نهایی پروژه ها و طرحهای تحقیقاتی در معرض نمایش عموم قرار گرفت.همچنین چهار نفر از محققین بخش تحقیقات فراوری آبزیان ضمن بازدید از غرفه های علمی- تحقیقاتی دیگر در غرفه پژوهشکده حضور و توضیحاتی از فعالیتهای پژوهشی برای بازدیدکنندگان از غرفه ارائه نمودند .


تعداد بازديد:328