خبرها
سخنرانی علمی
يک شنبه 8 بهمن 1396

نهمین سخنرانی علمی سال 96 تحت عنوان " روشهای ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی ترکیبات زیست فعال" توسط جناب آقای دکتر جلیلی، مورخ 2/11/96 در سالن همایش بخش تحقیقات فرآوری آبزیان انجام شد...


 

دکتر جلیلی در این ارائه اشاره کرد:

گرایش روزافزون مصرف کنندگان به تهیه اقلام فاقد ترکیبات مصنوعی و شیمیایی، موجب گردیده تا طی چند دهه اخیر تحقیقات بیشماری با هدف شناسایی و جداسازی ترکیبات آنتی اکسیدان طبیعی با کاربردهای غذایی، دارویی و آرایشی به اجرا درآید. ارزیابی سریع و دقیق فعالیت و ظرفیت آنتی اکسیدانی ترکیبات استخراج شده از منابع گیاهی و جانوری از ضروریات اجرای چنین پروژه هایی می باشد. روشهای ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و تعیین مکانیسم عملکرد آنها را می توان در سه گروه تقسیم بندی نمود: روش های تسریع شده ضریب پایداری اکسایشی یا ((OSI، آزمون های تعیین مکانیسم / ظرفیت آنتی اکسیدانی، و سیستم های مدل (اسید لینولئیک). در این سمینار روشهای متداول نظیر رنسیمت، DPPH، ABTS، FRAP، رادیکال های اکسیژن و هیدروکسیل، همچنین سیستم های امولسیون اسید لینولئیک تشریح گردید.


 در پایان جلسه نیز پرسشهای علمی مطرح و توسط سخنران محترم پاسخ داده شد
.

 

تعداد بازديد:5