خبرها
تولید ترویجی فرآورده های شیلاتی با حضور مروجین و رسانه های گروهی(صداوسیما)
چهار شنبه 23 اسفند 1396
برای اولین بار در اسفند ماه سال 96 محصولات تولیدی در قالب فرآورده های خمیری توسط موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور بعنوان یک طرح ترویجی به بهره برداری رسید...


 در همین راستا اولین مرحله تولید ترویجی برای عرضه در استان گیلان (تولید فرآورده های شیلاتی به مقدار 500 کیلوگرم برگر ماهی، فینگر ماهی، فیش بال و دودی گرم صنعتی ماهی) در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی انجام گردید.

 روند تولید و ترویج بصورت کامل مستندسازی و مصاحبه توسط صداو سیمای استان گیلان انجام شد.

 

 


تعداد بازديد:330