خبرها
بازدید علمی - آموزشی دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
دو شنبه 27 فروردین 1397

جمعی از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان روز چهارشنبه مورخ 22/1/97 از خط تولید و آزمایشگاههای تخصصی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان بازدید نمودند...


 

این بازدید با هدف آشنا نمودن دانشجویان با صنعت فرآوری آبزیان و چگونگی تولید انواع فرآورده های شیلاتی انجام شد. همچنین در طی این بازدید، کارشناسان مجرب بخش، دانشجویان را با نحوه کار دستگاه‌ها و تجهیزات موجود در خط تولید و  آزمایشگاه های تخصصی بخش آشنا نمودند.

تعداد بازديد:340