خبرها
پروژه دانشجویی
دو شنبه 27 فروردین 1397

شروع فاز اجرایی پروژه دانشجویی در مقطع کارشناسی ارشد...


 

شروع فاز اجرایی پروژه دانشجویی تحت عنوان" بررسی مقایسه ای اندازه گیری پروفایل اسیدهای چرب و بررسی کیفی گوشت چرخ شده ماهی سیم تلفیقی با گوشت قرمز طی نگهداری در دمای یخچال(دمای 4 درجه سانتی گراد) " به سفارش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال در گروه فرآورده های شیلاتی ، روز دو شنبه مورخ 20/1/97 در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان آغاز گردید.تعداد بازديد:312