خبرها
جلسه ترویجی
شنبه 29 اردیبهشت 1397

روز دوشنبه مورخ 10/2/97 جلسه ترویجی با مسئولین محترم بسیج سازندگی سپاه پاسداران انزلی در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان با موضوع برگزاری جشنواره ترویجی برای طرح ترویج فرآورده های ماهیان گرمابی در استان گیلان تشکیل گردید...

 در این جلسه توضیحات مقدماتی در رابطه با محل برگزاری جشنواره، تشکیل غرفه های ارزیابی حسی، غرفه های فروش محصولات، تهیه فرمهای نظرسنجی، ارزیابی سرعت فروش، افراد علاقمند(از نظر سن) و ضریب نفوذ در این جشنواره ، ارائه شد . در ادامه  برای اجرایی نمودن جشنواره قرار شد تصمیمات نهایی در جلسه روز یکشنبه مورخ 30/2/97 با حضور فرمانده محترم سپاه ناحیه انزلی اتخاذ گردد. 


تعداد بازديد:280