خبرها
بازدید شرکت بیضاء از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
شنبه 29 اردیبهشت 1397

روز چهارشنبه مورخ 26/2/97 ، شرکت بیضاء (تولید کننده انواع فرآورده های شیلاتی و خوراک دام) از خط تولید فرآوری آبزیان بخش تحقیقات فرآوری آبزیان بازدید نمود...


شرکت بیضاء (تولید کننده انواع فرآورده های شیلاتی و خوراک دام) از خط تولید فرآوری آبزیان بخش تحقیقات فرآوری آبزیان در راستای آشنایی با فرآورده های شیلاتی جهت ثبت سفارش تولید بازدید نمود. در این بازدید تصمیم گرفته شد پس از ارزیابی بازار نسبت به سفارش تولید فرآورده های شیلاتی اقدام گردد.تعداد بازديد:311