خبرها
جلسه پژوهشی
سه شنبه 22 خرداد 1397

روز یک شنبه مورخ 13/3/97، جلسه پژوهشی با حضور مهندس زارع (مدیر بخش تحقیقات فرآوری آبزیان) و محققین بخش تشکیل گردید...


در ابتدای جلسه، مدیر بخش، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات همکاران، تکالیف پژوهشی بخش را بیان نمود. سپس به تشریح برنامه های در دست اجرای طرح ترویج فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان پرداخته شد. وی در ادامه تاکید نمود محققین باید به دنبال عناوین جدید و نوین در راستای اجرای پروژه های تحقیقاتی باشند. یکی دیگر از مباحث مطرح در جلسه ، تشکیل کمیته علمی – فنی و کمیته انتشارات در بخش بود که مقرر گردید جلسه تخصصی تر در این زمینه تشکیل گردد.

جلسه ساعت 12:30 با جمع بندی نظرات و پیشنهادات همکاران و ذکر صلوات بر حضرت محمد و آل محمد (ص) به پایان رسید.

 

 تعداد بازديد:267