خبرها
جلسه کارشناسی
چهار شنبه 20 تیر 1397

روز دو شنبه مورخ 11/4/97، جلسه کارشناسی توسط کارشناسان دفتر بهبود کیفیت سازمان شیلات ایران به همراه مدیر عامل شرکت دانش محور سازنده "بسته بندی پلیمری در کشور" به منظور بسته بندی کیلکای خشک در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان تشکیل گردید...

در این جلسه، ابتدا تبادل نظر کارشناسی –علمی در رابطه با روشهای خشک کردن کیلکا و بسته بندی پلیمری انجام گردید و در راستای همکاری 40 کیلوگرم ماهی کیلکا در چهار تیمار با سرو دوم، بدون سرودم و روش بلانچ در دستگاه آتموس خشک و برای بسته بندی آماده گردید و قرار شد نتیجه نهایی پس از تست مجدد در مهرماه 97 اعلام گردد.تعداد بازديد:547