خبرها
بازدید ریاست محترم موسسه از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
چهار شنبه 10 مرداد 1397
روز چهارشنبه مورخ 6 مرداد ماه جاری جناب آقای دکتر پورکاظمی، ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و هیئت محترم همراه با حضور در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان بازدید نمودند...


 

 در این بازدید، جلسه پژوهشی با حضور ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و آقای دکتر ولی پور، سرپرست محترم پژوهشکده آبزی پروری و معاونت های  پژوهشی و مالی-اداری برگزار گردید. در ابتدای جلسه آقای دکتر ولی پور، ضمن خوشامدگویی به آقای دکتر پورکاظمی ، از حضور ایشان در بخش تشکر و قدردانی و سپس  به بیان بخشی از فعالیتها و دستاوردهای بخش تحقیقات فرآوری پرداخت. در ادامه گزارش مختصری از  عملکرد سال 1396 ، اهداف تحقیقاتی بخش در سال 1397 در قالب پاورپوینت توسط آقای مهندس زارع، رئیس بخش تحقیقات فرآوری ارائه شد و در همین راستا تبادل نظر کارشناسی-علمی انجام گردید. پس از آن آقای دکتر پور کاظمی به مباحث منطبق بر سیاستهای سازمان تات و موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور و همچنین انتظاراتی که از این بخش در سطح کلان وجود دارد اشاره نموده و در پایان خواستار تمرکز بر فعالیتهای بخش فرآوری در عرصه های سرمایه گذاری مشترک با بخش خصوصی در راستای افزایش تولید شد که در قالب توافق ، این همکاری هرساله توسط بخش خصوصی تایید شود.تعداد بازديد:324