خبرها
بازدید از شرکت فرنان قم
چهار شنبه 24 مرداد 1397
روز چهارشنبه 10 مرداد 1397 جلسه ای به منظور استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی (FPC)برای غنی سازی محصولات تولید شده با استفاده از غلات مانند انواع فرآورده های نانی شکل، در شرکت فرنان قم با حضور رئیس بخش تحقیقات فرآوری پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی به همراه یکی از کارشناسان بخش و مدیر عامل و کارشناس RND شرکت تشکیل گردید...

 تعداد بازديد:491