خبرها
نشست ترویجی با مدیریت محترم ترویج جهاد کشاورزی استان گیلان
چهار شنبه 24 مرداد 1397

روز سه شنبه مورخ 16/5/97 نشست ترویجی با حضور مدیریت محترم ترویج جهاد کشاورزی استان گیلان، جناب آقای مهندس جدی نیا و هیئت همراه در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی برگزار شد...


در این نشست آقای مهندس زارع گشتی، مدیر بخش تحقیقات فرآوری با اشاره به رویکرد جدید موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور نسبت به ترویج  یافته های تحقیقاتی، به تشریح طرح ترویجی فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان پرداخت. در ادامه آقای مهندس جدی نیا، مدیریت محترم ترویج جهاد کشاورزی استان گیلان، برنامه های جهاد کشاورزی را در راستای همکاری جهت اجرای طرح مذکور بیان نمود. سپس آقای مهندس منشی زاده پس از ارائه آمار مروجین تحت امر جهاد کشاورزی استان و بیان وظایف آنها جهت ترویج و انتقال یافته های تحقیقاتی، به تشریح طرح نظام معین ترویج پرداخت . در پایان جلسه برنامه ریزی جهت نشست ترویجی بعدی با حضور مدیران، بهره برداران، پرورش دهندگان، صاحبان صنایع و مروجین در بخش تحقیقات فرآوری انجام شد.

تعداد بازديد:295