خبرها
برگزاری بزرگترین جشنواره ترویجی فرآورده های متنوع از کپور ماهیان در میدان اصلی شهر رشت
يک شنبه 25 شهریور 1397
از مورخ 12 لغایت 14 شهریور ماه 1397 با پیگیری مسئولین ترویجی ، مجری طرح ترویجی " فرهنگ مصرف فرآورده های متنوع از کپور ماهیان" و حمایت های استانی ، غرفه ای در میدان بزرگ شهرداری رشت در اختیار بخش تحقیقات فرآوری آبزیان (پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی) قرار گرفت...

در این جشنواره که با هدف ترویج فرآورده های متنوع از کپورماهیان در بین سنین مختلف مردم و محاسبه گرایش آنها به مصرف فرآورده های شیلاتی ، انجام گردید، چهار فرآورده (کوفته ماهی، برگر ماهی، بستنی ماهی و کنسرو خورشتی ) جهت تست به همراه فرم های نظرسنجی در اختیار مردم قرار گرفت. 


تعداد بازديد:268