خبرها
سخنرانی علمی
يک شنبه 22 مهر 1397
روز چهار شنبه مورخ 18/7/1397 آقای مهندس افشین فهیم از محققین غیر هیئت علمی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی به ایراد سخنرانی در دانشگاه نوشیر (Nevsir) شهر کاپادوکیه ترکیه (Cappadocia Turkey) در قالب پانل بیوتکنولوژی مواد غذایی پرداخت...


 موضوع سخنرانی وی تاثیر پکتین مرکبات بر روی خواص کیفی گوشت ماهی کپور نقره ای(Silver carp) پس از سه ماه نگهداری در دمای 18- درجه سانتیگراد بوده است. در این سخنرانی اهمیت استفاده از نگهدارنده های طبیعی در ماندگاری گوشت ماهی کپور نقره ای  به جای نگهدارنده های شیمیایی با هدف تامین سلامت مصرف کنندگان و بالا بردن سرانه مصرف آبزیان، شرح داده شد. در پایان، با تاکید بر اهمیت موضوع که بحث تحول در بیوتکنولوژی مواد غذایی است، مقاله مذکور مورد توجه و استقبال اعضاء پانل قرار گرفت.
تعداد بازديد:243