خبرها
بازدید مدیر شرکتهای فرآوری آبزیان و بازاریابی کشور آذربایجان
سه شنبه 6 آذر 1397

روز دوشنبه مورخ21/8/97، آقای شمخان محمدوف مدیر شرکتهای فرآوری آبزیان و بازاریابی کشور آذربایجان از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری بازدید نمودند..


 در این بازدید، که با همراهی ریاست محترم پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و معاونتها و رئیس بخش فرآوری انجام گردید، ابتدا از خط تولید فرآوری و توانمندیهای آزمایشگاهی و پروژه های تحقیقاتی اجرا شده در بخش، بازدید و به بررسی کیفیت فرآورده های تولیدی شیلاتی، ارزیابی حسی نمونه ها و تبادل نظر پرداخته و در نهایت پیش نویس تفاهم نامه برای صادرات ماهی کیلکا و تولید فرآورده های خمیری (فیش برگر، فیش فینگر و ...) ، تهیه شد و ادامه همکاری در حال پیگیری و اجراء می باشد.تعداد بازديد:280