خبرها
دفاعیه از رساله دکتری
سه شنبه 11 دی 1397

روز دوشنبه 26 آذر ماه 1397، جلسه دفاعیه رساله دانشجویی دکترای آقای سید حسن جلیلی (ورودی مهر ۱۳۹0)، با عنوان " تولید و پایدارسازی میکروکپسول روغن ماهی کیلکا بر پایه پپتیدهای زیست فعال ژلاتین پوست کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix)" در سالن آمفی‌تئاتر تحصیلات تکمیلی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید...

ایشان دوره تحصیلی خود را در رشته علوم و صنایع غذایی با گرایش تکنولوژی در گروه علوم و صنایع غذایی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد به اتمام رساند. بخش عمده تحقیق در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی‌پروری آب‌های داخلی اجرا شده است. راهنمایی رساله دکترای ایشان به عهده دکتر رضا فرهوش، استادان مشاور دکتر عباسعلی مطلبی و دکتر آرش کوچکی، داوری رساله توسط دکتر قدیر رجب‌زاده و  دکتر آرام بستان از موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی – مشهد، و دکتر محبت محبی، دکتر مهدی وریدی از دانشگاه فردوسی مشهد به انجام رسید.تعداد بازديد:308