خبرها
سخنرانی علمی
سه شنبه 25 دی 1397

هفتمین سخنرانی علمی تحت عنوان " فن آوری استفاده از کنسانتره پروتئین ماهی (FPC) از گوشت چرخ شده ماهی پرورشی(کپورنقره ای) به منظور غنی سازی ماکارونی صنعتی " توسط سرکار خانم مهندس صغری کمالی، مورخ 17/10/97 در سالن همایش بخش تحقیقات فرآوری آبزیان انجام شد...


مهندس کمالی در این ارائه اشاره کرد:

تلاش های فراوانی در زمینه تولید فرآورده های متنوع، به ثمر رسیده و علاوه بر ایجاد تنوع هرچه بیشتر در انواع فرآورده های دریایی و بالاتر بردن میزان مصرف سرانه آبزیان از طریق بهبود الگوهای تغذیه ای هموطنان، زمینه برای صدور این محصولات به سایر کشورها نیز فراهم گردیده است. محصولات غلات، از جمله ماکارونی اهمیت بسیاری در تغذیه جوامع دارند. این محصولات به سادگی تولید شده و به مصرف می رسند، همچنین قیمت پایین، حمل و نقل آسان، زمان ماندگاری طولانی و کیفیت پخت باعث شده تا از استقبال خوبی میان مصرف کنندگان برخوردار گردند. یکی از فرآورده های ماهی که جهت ارتقای تغذیه ای محصولاتی مانند ماکارونی می تواند بکار رود، کنسانتره پروتئین ماهی (FPC) می باشد. کنسانتره پروتئین ماهی ( FPC ) پودری است به رنگ شیری یا سفید مایل به خاکستری، با ارزش تغذیه ای فراوان که دربسیاری ازکشورها به منظور مصارف انسانی درشرایطی کاملا بهداشتی به طرق مختلف از انواع ماهیان خوراکی تهیه می شود. استفاده از کنسانتره پروتیئن ماهی پرورشی در ماکارونی بصورت صنعتی برای اولین بار  در کشور انجام می گردد و از جنبه های نوآوری این تحقیق می باشد.

 برای اجرای این پروژه از گوشت چرخ شده ماهی تازه صید شده در تولید FPC استفاده گردید و با استفاده از نسبتهای 5 و 15 درصد FPC در غنی سازی آرد ماکارونی با نمونه شاهد مقایسه گردید. ارزیابی کیفی محصول نهایی( آزمایشات شیمیایی، میکروبی، پروفایل اسید های آمینه و حسی) در زمان نگهداری در دمای محیط خشک انجام شد. با توجه به نتایج آزمایشات ارزش غذایی، شیمیایی، حسی، میکروبی و پروفایل اسیدهای آمینه و پس از انجام آزمایشات آماری داده ها مشخص گردید هر چند از نظر ارزش غذایی درصد پروتئین، چربی و پروفایل اسیدهای آمینه تیمار 15% غنی سازی شده با کنسانتره پروتئین ماهی بهتر بوده، ولی از نظر ذائقه پسندی و مدت ماندگاری تیمار غنی سازی شده با  5 ٪ کنسانتره پروتئین ماهی بهتر از سایر تیمار ها ارزیابی شده و با توجه به اینکه ذائقه پسندی در اولویت ارزیابی قرار دارد، در ارزیابی کلی تیمار غنی سازی شده با کنسانتره پروتئین ماهی با 5 ٪ بهتراز سایر نمونه ها بود.

 در پایان جلسه نیز پرسشهای علمی مطرح و توسط سخنران محترم پاسخ داده شد.

 

 
تعداد بازديد:311