خبرها
جلسه پژوهشی
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398

روز یک شنبه مورخ 18/1/98، اولین جلسه تخصصی با حضور ریاست محترم پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، معاونت اداری-مالی، رئیس بخش تحقیقات فرآوری آبزیان و کارشناسان تشکیل گردید...


در ابتدای جلسه، ریاست محترم پژوهشکده ضمن تبریک فرار رسیدن سال نو،  سیاستها و اهداف تحقیقاتی بخش را با جزئیات بیان نمودند و به، به روزرسانی تاسیسات تولیدی و تحقیقاتی با تاکید بر بخش خصوصی در راستای اجرای پروژه های ترویجی- تحقیقاتی  و توسعه آبزی مصرفی اشاره کردند. همچنین به تشریح تعاملات علمی – تخصصی با مراکز علمی – دانشگاهی داخل و خارج از کشور پرداختند. در ادامه به تامین ضروریات مربوط به تجهیزات، مواد شیمیایی و به روز رسانی روشهای آزمایشگاهی تاکید نمودند.

جلسه ساعت 15 با جمع بندی نظرات و پیشنهادات اصلاحی و علمی رئیس بخش و همکاران و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) به پایان رسید.

 

 تعداد بازديد:220