خبرها
طرح آزمایشی تولید غذای حیوانات با استفاده از ضایعات ماهیان پرورشی
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398
برای اولین بار در کشور طرح آزمایشی تولید غذای حیوانات خانگی با استفاده از ضایعات ماهیان پرورشی با همکاری بخش تحقیقات تغذیه و غذای زنده ساحل غازیان و مشارکت پارک علم و فناوری استان گیلان - مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، توسط آقای مهندس افشین فهیم از محققین غیرهیئت علمی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان انجام گردید.

 برای اولین بار در کشور طرح آزمایشی تولید غذای حیوانات خانگی با استفاده از ضایعات ماهیان پرورشی در سال جاری در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی با همکاری بخش تحقیقات تغذیه و غذای زنده ساحل غازیان بندر انزلی و مشارکت پارک علم و فناوری استان گیلان - مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی و منابع طبیعی گیلان، توسط آقای مهندس افشین فهیم از محققین غیرهیئت علمی بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی انجام گردید.

هدف از این پژوهش، تهیه فرآورده های با ارزش افزوده از زایدات آبریان، استفاده بهینه از زایدات آبزیان ، انتقال دانش فنی بدست آمده برای توسعه صنایع تبدیلی و گشایش کارگاهها و کارخانجات جدید فرآوری و اشتغال زایی می باشد.

تعداد بازديد:192