خبرها
جلسه پیش بینی تکالیف پژوهشی
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398


روز سه شنبه مورخ 27/1/98، جلسه پژوهشی با حضور ریاست محترم بخش تحقیقات فرآوری آبزیان و کارشناسان برگزار شد.در این جلسه، ریاست محترم بخش، بر برنامه ریزی در راستای اجرای تکالیف پژوهشی بخش در سال 98  تاکید نمودند و به تعیین اهداف و شرح وظایف همکاران اشاره کردند. در ادامه به ارائه عناوین طرح ها و پروژه های تحقیقاتی در دست اجراء ، پروژه های جریان ساز استانی، تعاملات بین المللی، افتخارات، پژوهش و فناوری ، پیش بینی سخنرانی های علمی پرداخته شد و از محققین بخش در خواست شد فعالیت های پژوهشی جهت بهبود کیفیت تحقیقات و ارتقای رتبه علمی کارشناسان  با اهتمام ویژه بیش ار پیش انجام شود.

جلسه ساعت 12:30 با جمع بندی نظرات و پیشنهادات اصلاحی و علمی کارشناسان بخش و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) به پایان رسید.

 

 تعداد بازديد:199