خبرها
بازدید جناب آقای دکتر ولدان، مدیر کل محترم دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و هیئت همراه از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398
روز چهارشنبه مورخ 28/1/98، جناب آقای دکتر ولدان، مدیر کل محترم دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و جناب آٔقای دکتر حسین زاده، معاونت محترم ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه و هیئت همراه از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی بازدید نمودند...

در این بازدید، از خط تولید تحقیقاتی فرآورده های شیلاتی و آزمایشگاههای تخصصی بخش بازدید نموده و توضیحات تفصیلی از ماشین آلات و فرآوره های تولیدی و شرح فعالیت آزمایشگاه ها  توسط مسئول محترم بخش و کارشناسان  زیرربط ارائه گردید. سپس جلسه علمی- تخصصی و ترویجی با حضور مدیر کل دفتر امور فناوری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی ، معاونت ترویج و انتقال یافته های علمی موسسه، ریاست پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی ،  معاونت اداری – مالی و کارشناسان بخش تشکیل شد. در این جلسه، مسئول بخش فرآوری، گزارشی تحقیقاتی در قالب پاورپوینت ارائه نمودند و همچنین ریاست محترم پژوهشکده آبزی پروری به طرح مشارکت بخش خصوصی برای حضور در فعالیتهای مشترک تولیدی پرداختند.

جلسه ساعت 11 با جمع بندی نظرات و پیشنهادات اصلاحی و علمی آقای دکتر ولدان و هیئت همراه و تبادلات علمی- پژوهشی  و ترویجی محقیقین و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) به پایان رسید.

 تعداد بازديد:281