خبرها
سخنرانی علمی
شنبه 16 شهریور 1398
دومین سخنرانی علمی سال 98 تحت عنوان " اهمیت استفاده از ضایعات آبزیان در تولید فرآورده های با ارزش افزوده" توسط جناب آقای مهندس افشین فهیم، مورخ 30/5/98در سالن همایش بخش تحقیقات فرآوری آبزیان انجام شد...

مهندس فهیم در این ارائه اشاره کرد:

ضایعات و محصولات جانبی مواد غذایی دریایی در حال حاضر بعنوان یک معضل جدی و خطرناک زیست محیطی محسوب می شوند، بنابراین نیاز به مدیریت صحیح و مناسب دارند خصوصا که فسادپذیری آنها نیز بالاست،امعا و احشا ماهی تقریبا 22 % بیومس دریایی را تشکیل می دهند و منبع غنی از پروتئازهای گوارشی می باشندچنانچه این ترکیبات مورد استفاده قرار نگیرند باید به عنوان ضایعات یا مواد فرعی با ارزش پایین دور ریخته شوند چرا که این ترکیبات خود تولید ضایعات اضافی دیگر و مشکلات بعدی را سبب می شوند. ضایعات آبزیان غنی از روغنهای بالقوه ارزشمند، مواد معدنی، آنزیمها، رنگدانه ها ، طعم ها و غیره می باشند که بسیاری از مواد جایگزین را در برنامه های غذایی، دارویی، کشاورزی، آبزی پروری و صنعتی دارند . علاوه بر تولید مواد غذایی مورد نیاز آبزیان وتولید روغن به صورت بالقوه در تولید سیلاژ، کود، غذای حیوانات خانگی ،کمپوست پروتئین ماهی هیدرولیز شده وکنسانتره پروتئین ماهی نقش دارند. استفاده های غیر خوراکی آنها عبارتند از: تولید کیتین و کیتوزان رنگدانه کاروتنوئید، استخراج آنزیم ، تهیه چرم، چسب دارو، لوازم آرایشی، مواد شیمیایی باارزش، کلاژن، ژلاتین ومروارید. در پایان جلسه نیز پرسشهای علمی مطرح و توسط سخنران محترم پاسخ داده شد .


تعداد بازديد:231