خبرها
جلسه کارشناسی توسعه فرآوری آبزیان
دو شنبه 15 مهر 1398
روز چهارشنبه مورخ 3 مهر 1398 جلسه کارشناسی با حضور آقای دکتر بهمنی، ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور ، معاونین موسسه، مدیریت بخش بیوتکنولوژی موسسه، مدیریت و معاونین پژوهشکده آبزی پروری ، کارشناسان و محققین پژوهشکده اکولوژی دریای خزر و پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی تشکیل شد.

در این جلسه آقای دکتر بهمنی، ریاست محترم موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور تاکید بر تولید محصولات با ارزش افزوده از کیلکا ماهیان، موتو ماهیان، ساردین ماهیان، تولیدات آبزیان از قفس های دریایی و ضایعات و زایدات آبزیان با رعایت استانداردها و تنوع بخشی به محصولات شیلاتی و فرهنگ سازی داشتند و اینکه موضوع فرآوری آخرین زنجیره از کل فعالیتهای  انجام شده در  صنایع شیلاتی محسوب شده و باید تحقیقات انجام گرفته به صورت کاربردی در اختیار بخش صنعت ، به منظور افزایش بهره وری، افزایش مصرف و اشتغال زایی استفاده گردد .

 در ادامه پس از ارائه گزارشاتی از طرف  روسای محترم پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی و  بخش فرآوری،  از فعالیتهای تحقیقاتی و ترویجی بخش فرآوری طی سالهای گذشته با محور اثرگذاری بر افزایش تنوع محصولات شیلاتی و صنعت اشتغال به بررسی پتانسیل های موجود در زمینه ماهیان پرورشی ، ماهیان ریزاندام، ضایعات و زائدات شیلاتی و همچنین استفاده از گیاهان دریایی به منظور ایجاد ارزش افزوده و استفاده اقتصادی از آنها در قالب چهار برنامه اصلی و اساسی برای فعالیتهای آینده با جزئیات آن و تجزیه و تحلیل و تبادل نظر کارشناسی پرداخته شد و مقرر شد در زمینه بهره برداری از فراورده های جانبی از آبزیان به منظور تولید فراورده های با ارزش افزوده، تنوع بخشی به محصولات فراوری شده از آبزیان و بهینه سازی روش های هندلینگ و بسته بندی محصولات آبزیان برنامه عملیاتی کاملی با نظر تمامی متخصصین، محققین و صاحب نظران از موسسه تحقیقات ، دانشگاه ها و مراکز اجرایی سازمان شیلات ایران در جهت پاسخ گویی به نیازهای اساسی بخش های خصوصی، افزایش مصرف ‌و معرفی محصولات نوین از آبزیان تهیه گردد. در حاشیه این نشست از سالن تولید تحقیقاتی و آزمایشگاهای بخش فرآوری نیز بازدید انجام شد.


تعداد بازديد:260