خبرها
برگزاری کارگروه علمی- پژوهشی
دو شنبه 18 آذر 1398
روز چهار شنبه مورخ 29/8/98، کارگروه علمی- پژوهشی در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان تشکیل گردید.

این جلسه با دستور کار ، پیگیری کتاب های در دست چاپ ، گزارش پیشرفت کار پروژه های در دست اقدام ، فعالیتهای تحقیقاتی الویت دار و تعیین سرفصلهای تحقیقاتی، ارائه یافته های علمی، دعوت از اساتید و صاحبنظران پژوهشی، گزارش فعالیتهای تحقیقاتی همکاران و بررسی رسانه های نوشتاری ترویجی برگزار و درجهت دورنمای علمی- پژوهشی بخش فرآوری، به روز رسانی اطلاعات تحقیقاتی- پژوهشی همکاران تحقیقاتی و استفاده از امکانات بخش در راستای پیشرفت عملکرد بخش  و همچنین بر لزوم برگزاری جلسات علمی –فنی با حضور فعال همکاران، جمع‌بندی و رسیدن به عناوین و الویت‌های مشخص فعالیت‌های تحقیقاتی که مورد نیاز و تقاضای بازار و بخش خصوصی باشد تبادل نظر شد.

  جلسه ساعت 12:30 با جمع بندی نظرات و پیشنهادات همکاران و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) به پایان رسید.

 


تعداد بازديد:176