خبرها
سخنرانی علمی
دو شنبه 7 بهمن 1398
پنجمین سخنرانی علمی تحت عنوان " کاربرد کلر در صنایع فرآوری آبزیان" توسط سرکار خانم مهندس صغری کمالی، مورخ 2/11/98 در سالن همایش بخش تحقیقات فرآوری آبزیان انجام شد...

مهندس کمالی در این ارائه اشاره کرد:

کلر رایج‌ترین عنصر خانواده هالوژن در جدول تناوبی عناصر است. این عنصر یک مایع روشن کهربایی رنگ است که حدود 5/1 برابر سنگین‌تر از آب است. رایج‌ترین شکل‌های کلر مورد استفاده در صنعت فرآوری آبزیان شامل هیپوکلریت کلسیم (به شکل دانه یا پودر) و هیپوکلریت سدیم (به صورت مایع ) هستند. کلر در صنعت‌ماهی و فرآورده‌های شیلاتی، جهت میکروب زدایی، از طریق فرآیندهای ناپیوسته، با فرو بردن در وان‌ها، و یا پیوسته، به وسیله اسپری نمودن (با و یا بدون فشار)،  به کار می رود. در بعضی موارد، شستشو می‌تواند همراه با سایر عملیات، نظیر فلس‌زنی درون شوینده‌های چرخشی افقی انجام شود. شستشو به صورت ناپیوسته، معمولاً زمان طولانی‌تری را نسبت به سایر فرآیندها طلب می‌نماید، بنابراین بهتر است به طور همزمان با عملیات دیگر، مانند انجمادزدایی و یا اضافه کردن افزودنی‌ها (برای مثال پلی فسفات‌ها یا سولفیت‌ها) انجام شود. شستشوی پیوسته به روش غوطه‌وری درون مخازن دارای نوار نقاله و یا توسط اسپری، تنها چند دقیقه زمان می‌برد (دیفراست ماهی می‌تواند استثناء باشد) و معمولاً سرعت از طریق تنظیم سرعت نوار نقاله یا سرعت چرخش و یا تغییر زاویه شستشوکننده‌های چرخشی تنظیم می‌شود. قابل ذکر است که استفاده از ترکیبات دارای پایه کلر، مستقیماً برای بخش‌های خوراکی ماهی و سخت پوستان محدود به مراحل شستشو یا آبکشی ماهیان کامل و غوطه‌ورسازی فیله‌ها به منظور کاهش میکروارگانیسم‌های بیماری‌زا می‌باشد. همچنین ممکن است برای پاک‌سازی صدف‌های دوکفه‌ای به صورت محلول در آب به کار گرفته شود.در حالیکه کلر در مقابل ویروس‌های مرتبط با بیماری‌های دارای منشا غذایی، به ویژه در نرم‌تنان، موثر است، ولی به کارگیری مستقیم آن در محصولات، با هدف کاهش میزان ویروس‌ها تا به امروز گزارش نشده است.

 در پایان جلسه نیز پرسشهای علمی مطرح و توسط سخنران محترم پاسخ داده شد.

 

 


تعداد بازديد:206