خبرها
نشست هم اندیشی و برنامه ریزی اجرایی طرح الگوسازی رستوران های شیلاتی در بخش تحقیقات فرآوری آبزیان پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی
سه شنبه 8 بهمن 1398
روز یکشنبه مورخ 6/11/98، نشست تخصصی با هدف پیشبرد اجرایی طرح ترویجی" ارتقاء فرهنگ مصرف آبزیان با الگوسازی رستوران های شیلاتی" با حضور ریاست پژوهشکده، مدیران شیلات 12 شهرستان استان گیلان و محققین بخش تحقیقات فرآوری آبزیان برگزار شد.

در این جلسه، ریاست محترم پژوهشکده ضمن خوشامدگویی به مدیران و مسئولین شیلات شهرستان های استان گیلان، به عدم توسعه آبزی پروری در کشور اشاره نموده و لزوم فرهنگ سازی در زمینه ارتقاء و افزایش مصرف آبزیان را از طریق مشارکت دست اندرکاران عرصه تولید فرآورده های آبزیان و عرضه انواع غذاهای دریایی از طریق رستوران های الگویی شیلاتی را در افزایش سرانه مصرف و تولیدات آبزیان در کشور بسیار ضروری بر شمرد. در ادامه، مجریان استانی اهداف و اهمیت طرح را با جزئیات برای حاضران در جلسه تشریح نموده و هریک از مدیران نیز نقطه نظرات اجرایی خود را برای کمک به پیشبرد اهداف طرح ارایه دادند. بطوری که تمامی مدیران پرداختن به تبلیغ، آموزش و تنوع بخشی به عرضه انواع محصولات را از مهمترین موضوعات در تحقق اهداف طرح و افزایش مصرف آبزیان دانستند. پس از جمع بندی نظرات، مقرر گردید در هر شهرستان دو رستوران و دو عرضه کننده غذاهای آماده برای همکاری انتخاب شده و از طریق مدیران شهرستان ها معرفی گردند. همچنین تاکید گردید که در خصوص آموزش ، تبلیغ و سایر برنامه های تدوین شده در سند طرح همکاری های مشترک بین مجریان و مدیران شیلات شهرستان ها انجام گیرد. جلسه ساعت 12:30 با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد(ص) به پایان رسید.

همچنین مدیران شیلات شهرستان های استان، از خط تولید تحقیقاتی فرآورده های شیلاتی بخش بازدید نموده و توضیحات تفصیلی از ماشین آلات و فرآوره های تولیدی توسط مسئول محترم بخش ارائه گردید .

 

 

 

 


تعداد بازديد:238