خبرها
بازدید علمی- تخصصی از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان
يک شنبه 6 مهر 1399
روز چهارشنبه مورخ 2 مهر ماه جاری آقای دکتر محمودی، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و هیئت همراه با حضور در پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، از بخش تحقیقات فرآوری آبزیان بازدید نمود.

 این بازدید با همراهی رئیس پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی، معاونت‌ها و رئیس بخش تحقیقات فرآوری آبزیان، از خط تولید فرآوری، توانمندیهای آزمایشگاهی و پروژه های تحقیقاتی اجرا شده در بخش، انجام گردید.  سپس توسط کارشناسان بخش، توضیحات تخصصی در ارتباط با تمامی دستگاههای تولیدات تحقیقاتی و  فرآیند های آماده سازی و آشنایی با فرآورده های شیلاتی و روند کنترل کمی و کیفی آن ها، ارائه گردید. در ادامه آقای دکتر محمودی ضمن تائید و ابراز خرسندی از فعالیت‌های انجام شده، با تاکید بر لزوم افزایش سرانه مصرف ماهی در کشور و ترویج مصرف فرآورده های شیلاتی، آشنایی هرچه بیشتر مردم با فرآورده های متنوع آبزیان و جایگزینی آن با سایر گوشت‌ها را راهکار مهمی در بهره‌وری از منابع محدود آب کشور و در راستای تحقق خودکفایی و اقتصاد مقاومتی برشمردند.


تعداد بازديد:141