خبرها
سخنرانی علمی
سه شنبه 20 آبان 1399
دوشنبه 19/8/99
ششمین سخنرانی علمی سال 99 تحت عنوان " پژوهش های کاربردی با رویکرد استارتاپی" توسط آقای مهندس سید محمد تکریمی، مورخ 19/8/99در سالن همایش مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان ارائه گردید...


مهندس تکریمی در این ارائه اشاره کرد:

استارتاپ یک سازمان موقت است که با هدف یافتن یک مدل کسب و کار تکرار پذیر و مقیاس پذیر به وجود آمده است. در نیمه دوم سال 1397 ایران با تعداد 161 استارت آپ رتبه  48در میان 188 کشور را دارا بوده است و امریکا با 45997 استارت آپ رتبه نخست را کسب نموده است. ارکان استارتاپ عبارتند از:ایده، تیم ، منابع، منتور. منتور، فرد یا یاوری است که یک فرد کم تجربه (در حوره ای خاص) را با ایجاد فضای اعتماد راهنمایی و هدایت کرده و با رفتاری مثبت و سازنده تلاشدر نشان دادن راه صحیح به او دارد. یک منتور تاثیرگذار می داند که نقش اصلی او قابل اتکا بودن و معتمد بودن است و ایجاد انگیزه مثبت و همچنین تلاش برای شکوفایی فرد در راستای نیازهای او از وظایف منتور است. در ادامه دوازده ویژگی یک استارتاپ موفق، مسیر پژوهش های کاربردی، چرخه علم به ثروت، تجـاری سـازی، ارتباط توسعه با تحقیق، روند هم افزایانه تحقیق و نوآوری، مشترکات و تمایزات پژوهش های کاربردی با استارتاپی، ویژگی های سرمایه انسانی درساختارهای استارتاپ و الزامات پژوهش کاربردی شرح داده شد.

 در پایان جلسه نیز پرسشهای علمی مطرح و توسط سخنران محترم پاسخ داده شد.

  


تعداد بازديد:176