مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > سخنرانی های علمی

   پنج شنبه 16 آذر 1402

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
سخنرانی های علمی


برنامه سخنرانی های علمی مرکز در سال جاری


دریافت چکیده سخنرانی ها در سال 1393:


- روشهای نوین آزمون های میکروبی مواد غذایی

- سازمانهای پیشرو و متعالی

- مواد دیواره ای در تولید میکروکپسول های غذایی

- نقش اسیدهای چرب موجود در ماهی

- استفاده از ریز جلبکها جهت توسعه فرآورده های غذایی فراسودمند

- بررسی مکانیسمهای فساد در آبزیان

- مطالعه تجمع و اثرات آلایندگی فلزات سنگین در آبزیان و اثر آن بر سلامت مصرف کنندگان

- مروری بر بسته بندی معمولی ،تحت خلاء (VP) واتمسفر اصلاح شده (MAP) در صنعت فرآورده های شیلاتی

- پروتئازها در صنعت فرآوری آبزیان

- شناسایی سریع ویبریو پاراهمولیتیکوس و کامپیلوباکتر ژژونی در ماهی های اقتصادی دریای خزر با روش PCR


دریافت چکیده سخنرانی ها در سال 1394:


- انگلهای ماهی و قابلیت بیماری زائی آنها برای انسان (همه گیری ، تشخیص و حذف)

- مخاطرات بهداشتی کارخانجات فرآوری مواد غذایی

- تاثیر روشهای خون گیری (Bleeding) بر کیفیت ماندگاری ماهی در شرایط حمل و نقل و بازاریابی

- آشنایی با مبانی پیش نیازهای قبل از استقرار سیستم (HACCP) در واحدهای فرآوری آبزیان

- نقش باقیمانده ها و آلاینده های شیمیایی در غذا

 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar