مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > یادداشت های علمی

   يک شنبه 6 آذر 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
یادداشت های علمی
مصرف امگا 3 مصرف امگا 3
فرشته خدابنده
نمايش جزئيات
 
Copyright (c) 2022 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar