مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > ارتباط با ما

   يک شنبه 6 آذر 1401

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
ارتباط با ما

مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان ایران

( بندر انزلی - کیلومتر 11 جاده انزلی به آستارا )

تلفن تماس : 2352091-0181

نمابر : 2352271-0181

پست الکترونیکی : nfprc@ifro.ir

 
Copyright (c) 2022 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar