مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > معرفی مدیران

   جمعه 28 دی 1397

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
معرفی مدیران


ریاست پژوهشکده آبزی پروری آبهای داخلی کشور

نام : علی اصغر
نام خانوادگی : خانی پور
مدرک تحصیلی : دکترا
رشته تحصیلی: تکنولوژی صید صنعتی ماهی - گرایش مدلینگ
عضو هیئت علمی
دریافت CV
تلفن : 01344560091
پست الکترونیکی : aakhanipour@yahoo.comسرپرست معاونت پژوهشی و قائم مقام بخش تحقیقات فرآوری آبزیان

نام : قربان
نام خانوادگی : زارع گشتی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی: فرآوری محصولات شیلاتی

دریافت CV
تلفن : 01344560809
پست الکترونیکی : zarehgashti@yahoo.comسرپرست معاونت توسعه تولید

نام : فریدون
نام خانوادگی : رفیع پور
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی: فرآوری محصولات شیلاتی

دریافت CV
تلفن : 01344560091
پست الکترونیکی : frp335@yahoo.comکارشناس و رابط امور مالی

نام : علیرضا
نام خانوادگی : رستم نژاد
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی: حسابداری


تلفن : 01344560810
پست الکترونیکی : ar_rostamnejad89@yahoo.comکارشناس انفورماتیک و مسئول سایت

نام : رضا
نام خانوادگی : روّار
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی: تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات


تلفن : 01344560091
پست الکترونیکی : r_ravvar@yahoo.comکارشناس ماشین آلات و تجهیزات فرآوری

نام : اسماعیل
نام خانوادگی : صفری
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی:

دریافت CV
تلفن : 01344560091
پست الکترونیکی :مدیر تدارکات

نام : علی
نام خانوادگی : همتی
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی: برق قدرت


تلفن :
پست الکترونیکی : hemmati_al@yahoo.comکارشناس آزمایشگاه میکروبی فرآورده های شیلاتی

نام : افشین
نام خانوادگی : فهیم
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی

دریافت CV
تلفن : 01344560810
پست الکترونیکی : fshnfahim@yahoo.comمسئول آزمایشگاههای بخش تحقیقات فرآوری آبزیان

نام : فاطمه
نام خانوادگی : نوغانی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی: منابع طبیعی - گرایش تکثیر و پرورش

دریافت CV
تلفن :
پست الکترونیکی : fnoghani@yahoo.comمسئول آزمایشگاه ارزیابی حسی فرآورده های شیلاتی

نام : صغری
نام خانوادگی : کمالی
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی: منابع طبیعی - گرایش شیلات

دریافت CV
تلفن :
پست الکترونیکی : amanehk89@yahoo.comمسئول اطلاعات علمی

نام : مینا
نام خانوادگی : احمدی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی: فرآوری محصولات شیلاتی

دریافت CV
تلفن : 01344560808
پست الکترونیکی : dorj_64@yahoo.comمسئول گروه کنترل کیفی و تضمین سلامت

نام : مینا
نام خانوادگی : سیف زاده
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی - گرایش زیست شناسی
عضو هیئت علمی
دریافت CV
تلفن : 01344560809
پست الکترونیکی : m_seifzadeh_ld@yahoo.comکارشناس ارشد آزمایشگاه

نام : عظمت
نام خانوادگی : دادای قندی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی:

دریافت CV
تلفن : 01344560809
پست الکترونیکی :کارشناس آزمایشگاه و مدیر تولید تحقیقاتی

نام : فرشته
نام خانوادگی : خدابنده
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی: منابع طبیعی - گرایش تکثیر و پرورش

دریافت CV
تلفن : 01344560091
پست الکترونیکی : khodabandehf@yahoo.comکارشناس ارشد آزمایشگاه

نام : معصومه
نام خانوادگی : رهنما سنگاچینی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی: منابع طبیعی - گرایش تکثیر و پرورش

دریافت CV
تلفن : 01344560091
پست الکترونیکی : rahnama_sangachin@yahoo.com


 
Copyright (c) 2019 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar