مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی > معرفی همکاران

   پنج شنبه 16 آذر 1402

وضعیت آب و هوای بندر انزلی

  صفحه اصلی     

  معرفی مرکز     

  امکانات مرکز     

  دستاوردهای مرکز     

  پروژه ها     

  نکته های سلامتی     

  یادداشتهای علمی     

  سخنرانی های علمی     

  معرفی مدیران     

  CV محققین     

 

 
معرفی مدیران


رئیس بخش تحقیقات فرآوری آبزیان

نام : سید حسن
نام خانوادگی : جلیلی
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی: صنایع غذایی
عضو هیئت علمی
دریافت CV
تلفن : 01344560811
پست الکترونیکی : jalilish@yahoo.comمسئول گروه کنترل کیفی و تضمین سلامت

نام : مینا
نام خانوادگی : سیف زاده
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی - گرایش زیست شناسی
عضو هیئت علمی
دریافت CV
تلفن : 01344560809
پست الکترونیکی : m_seifzadeh_ld@yahoo.comعضو هیئت علمی بخش

نام : مهدی
نام خانوادگی : آل بوفتیله
مدرک تحصیلی : دکتری
رشته تحصیلی: عمل آوری فرآورده های شیلاتی
عضو هیئت علمی
دریافت CV
تلفن : 01344560800
پست الکترونیکی : m.alboofetile@yahoo.comکارشناس آزمایشگاه میکروبی فرآورده های شیلاتی

نام : افشین
نام خانوادگی : فهیم
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی: میکروبیولوژی

دریافت CV
تلفن : 01344560810
پست الکترونیکی : fshnfahim@yahoo.comمسئول آزمایشگاههای بخش تحقیقات فرآوری آبزیان

نام : فاطمه
نام خانوادگی : نوغانی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی: منابع طبیعی - گرایش تکثیر و پرورش

دریافت CV
تلفن :
پست الکترونیکی : fnoghani@yahoo.comمسئول اطلاعات علمی و سایت

نام : مینا
نام خانوادگی : احمدی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی: فرآوری محصولات شیلاتی

دریافت CV
تلفن : 01344560808
پست الکترونیکی : dorj_64@yahoo.comرابط ترویج بخش فرآوری

نام : معصومه
نام خانوادگی : رهنما سنگاچینی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی: منابع طبیعی - گرایش تکثیر و پرورش

دریافت CV
تلفن : 01344560091
پست الکترونیکی : rahnama_sangachin@yahoo.comکارشناس نظارت و ارزشیابی – مسئول تاسیسات

نام : علی
نام خانوادگی : همتی
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی: حقوق قضایی


تلفن : 01344560810
پست الکترونیکی : hemmati_al@yahoo.comکارشناس آزمایشگاه و مدیر تولید تحقیقاتی

نام : فرشته
نام خانوادگی : خدابنده
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی: منابع طبیعی - گرایش تکثیر و پرورش

دریافت CV
تلفن : 01344560091
پست الکترونیکی : khodabandehf@yahoo.comمسئول آزمایشگاه فیزیک

نام : صغری
نام خانوادگی : کمالی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی: منابع طبیعی - گرایش شیلات

دریافت CV
تلفن :
پست الکترونیکی : amanehk89@yahoo.comکارشناس زیست فناوری

نام : سمیرا
نام خانوادگی : جدی
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
رشته تحصیلی: عمل آوری فرآورده های شیلاتی

دریافت CV
تلفن : 01344560811
پست الکترونیکی : jeddi.ch.88@gmail .comکارشناس IT

نام : رضا
نام خانوادگی : روّار
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی: تکنولوژی ارتباطات و فناوری اطلاعات


تلفن : 01344560091
پست الکترونیکی : r_ravvar@yahoo.comکارشناس ماشین آلات و تجهیزات فرآوری

نام : اسماعیل
نام خانوادگی : صفری
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی: فرآوری محصولات شیلاتی

دریافت CV
تلفن : 01344560091
پست الکترونیکی :مسئول ماشین آلات خط تولید

نام : مجتبی
نام خانوادگی : زارعی
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی: برق و مدیریت


تلفن : 01344560810
پست الکترونیکی : zareei.moa9@gmail .comکارشناس امور اداری

نام : مهدی
نام خانوادگی : خیرخواه
مدرک تحصیلی : لیسانس
رشته تحصیلی: مدیریت امور فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی


تلفن :
پست الکترونیکی :


 
Copyright (c) 2023 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان بندر انزلی
Powered by r.ravvar